Maskinmester - den
bredeste og mest
alsidige tekniske
uddannelse
Du kan blive maskinmester,
uanset om du har en gymnasial
uddannelse eller en
håndværksmæssig baggrund.

Der er flere veje ind på uddannelsen til maskinmester.

Du kan enten blive optaget med en gymnasial uddannelse (HTX, HF, STX, HHX) eller med en håndværksmæssig baggrund. Har du en gymnasial uddannelse, skal du bruge 9 semestre (4½ år) på at blive maskinmester. Hvis du har en godkendt erhvervsuddannelse tager det først 6 måneder på et adgangskursus og bagefter 6 semestre (3 år) at blive maskinmester.

Uddannelsen er opdelt i semestre af et halvt års varighed og består af dels obligatoriske grundfag, dels en række forskellige valgfag, så du også selv kan være med til at forme din uddannelse og fremtidige jobmuligheder.

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i vores værksteder, laboratorier, simulatorer og ude i virkeligheden gennem dine praktikperioder.

Professionsbacheloruddannelse
At uddannelsen til maskinmester er en professionsbachelor betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor virksomhedspraktik er en del af uddannelsen. Maskinmesteruddannelsen er en internationalt anerkendt og SU-berettiget videregående uddannelse.

Undervisningen
Den teoretiske del af uddannelsen er i starten klasseundervisning kombineret med undervisning i værksteder og laboratorier. Længere henne i din uddannelse bliver klasseundervisningen suppleret med gruppearbejde, hvor du arbejder sammen med dine studiekammerater om forskellige projekter, cases e.l. I løbet af uddannelsen skal du i praktik enten på land i en virksomhed eller til søs hos en af de store rederier. Du får dermed både den teoretiske viden og den praktiske erfaring igennem din uddannelse. Udover at gøre dig endnu dygtigere, giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og netværk i erhvervslivet. Du afslutter din uddannelse til maskinmester med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling, som du selv har valgt.

Du kan både blive uddannet maskinmester til de maritime brancher og til virksomheder i land. Faktisk får langt de fleste maskinmestre job i land - omtrent 80 procent. Maskinmesteruddannelsen bygger på naturvidenskabelige grundfag, og fag som er relateret til maskinteknik og el, ledelse samt sprog. De sidste semestre i din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som maskinmester.