Om skolerne Du kan læse til maskinmester 6 forskellige steder i Danmark. Det er i København, Svendborg, Fredericia, Esbjerg, Aarhus og Frederikshavn.

Vælg den skole du vil læse mere om herunder.
Vælg skole
Aarhus Maskinmesterskole
MARTEC
FMS – Fredericia Maskinmesterskole
FMS - Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg
SIMAC – Svendborg International Maritime Academy
MSK – Maskinmesterskolen København

Vælg skole i menuen ovenfor.

Aarhus Maskinmesterskole

Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Tlf: 8612 6222 - E-mail: aams@aams.dk - Www: http://aams.dk

Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) har eksisteret siden 1896 og har igennem hele sin over 100-årige historie tilbudt en altid tidssvarende og attraktiv maskinmester-uddannelse. I 2014 indledte AAMS desuden et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, hvorunder vi desuden drifter uddannelserne automationsteknolog og autoteknolog.

Fokus på det faglige og sociale miljø
Selvom AAMS er landets største maskinmesterskole, har vi bibeholdt den nære kontakt mellem klasser, studerende og undervisere. Vi dyrker det faglige miljø, men det faglige miljø understøttes fint af skolens studiemiljø og de sociale aktiviteter, som de studerende sætter i værk, hvad enten det er aktiviteter i fredagsbaren HADDOKKS, som vi har sammen med Ingeniørhøjskolen AU, eller sjove events, fester og studieture mv.

Fremtidens internationale tekniske ledere
AAMS uddannet fremtidens internationale tekniske ledere. Skolen har udvekslingsaftaler med universiteter i Europa, USA, Sydkorea og Australien, så mange studerende vælger at læse et semester i udlandet. Derudover gennemfører mange studerende deres praktikforløb i udlandet.

Læs til maskinmester via fjernstudie
Udover at du selvfølgelig kan læse til maskinmester via den traditionelle fremmøde-undervisning, kan du på AAMS også vælge at tage uddannelsen som fjernundervisning (MFU). Det gør det muligt for dig at blive boende i dit lokalområde, samtidig med at du læser til maskinmester – uanset hvor du bor.

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om hvordan du bliver optaget på studiet, hvad enten du har en studentereksamen eller en håndværksmæssig baggrund. Cirka halvdelen af vores studerende er studenter, den anden halvdel er håndværkere – typisk elektrikere, smede, mekanikere eller en anden relevant erhvervsuddannelse.

 

 

Antal studerende på AAMS: Ca. 950

MARTEC

Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Klassebaseret undervisning

På MARTEC bliver du en del af et stort maritimt uddannelsescenter men med fokus er på faglighed, klassefællesskab og tæt kontakt til underviserne. Vores undervisning er bygget op omkring klassen, men afveksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter, øvelser og andre undervisningsformer. Du kan forvente at få et tæt sammenhold i din klasse, hvor forskellige fagligheder arbejder sammen på tværs. Du har let ved at komme til orde og kan altid banke på underviserens dør, hvis du har spørgsmål til faget. Kom på besøg og oplev vores skole selv – se alle muligheder lige her.

Internationale muligheder

Maskinmestre er eftertragtede ude i verden, og mange arbejder i internationale virksomheder med ansvar globalt. MARTEC tilbyder mulighed for at tilbringe et semester i udlandet og hjælper med vejledning. Det kan både være et helt semester eller en praktik, som du gennemfører i udlandet.  Vi har mulighed for at trække på samarbejdsaftaler med skoler i udlandet samt praktikaftale med bl.a. MAN Diesel og Turbo i Brasilien. Se mere på vores  blog https://martecdk.wordpress.com/ 

Kontakt til erhvervslivet

Uddannelses skal føre til job – og tæt kontakt til erhvervslivet under dit studie, er den bedste garanti for en praktikplads og job efter studiet. På MARTEC har vi et stærkt netværk i form af bl.a. praktikaftaler . Hvert år afholdes en stor Erhvervsdag med alle typer virksomheder. Alle vores undervisere har erhvervserfaring, som de trækker på i deres undervisning.

Certifikater gør dig attraktiv

Vores kursusafdeling udbyder kurser til hele den tekniske og maritime sektor og er certificeret i forhold til internationale standarder. Det betyder, at du bl.a. kan få VE-certificering, offshore sikkerhedskurser, STCW kurser, GWO højderedning med dig videre i din internationale karriere. Afhængig af dit valg af valglinje, indgår kurserne i dine fag på uddannelsen.

Valgfagslinjer:

Søfart: Indeholder blandt andet emner om skibsdrift og ledelse, skibsteknik og maritim sikkerhed. Formålet med sølinjen er overordnet, at give den studerende mulighed for at opnå sønæringsrettigheder.

Energi & miljø: I et af landets mest avancerede energi- og miljølaboratorier arbejder du med alternativ energi, energisystemer og energioptimering. Formålet med denne specialeretning er at give den studerende specifikke kompetencer inden for alternative energiformer, energisystemer og energioptimering. Det er herigennem desuden formålet at den studerende opfylder de krav der stilles til en VE-uddannet medarbejder iht. bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Offshore: Formålet med linjen er at den studerende skal opnå en sådan viden om offshore olie & gas, at han efter endt uddannelse som maskinmester med dette valgfagsmodul, har forudsætninger for senere ansættelse i en lederstilling i denne industri. Konkret sammensættes indholdet af fag fra Søfartslinjen suppleret med specifikke kurser indenfor emner relevante for offshore-erhvervet.

Automation: Undervisningen er primært bygget op omkring praktisk arbejde i laboratoriet. Der arbejdes med integrerede automationssystemer opnår færdigheder specifikt inden for Distributed Control Systems (DCS) og Integrerede Skibs Kontrolsystemer (ISK)

Antal maskinmesterstuderende: Ca. 400

Antal kursister og studerende i alt: Ca. 700

FMS – Fredericia Maskinmesterskole

Købmagergade 86, 7000 Fredericia
Tlf: 7592 2833 - E-mail: fms@fms.dk - Www: http://fms.dk

Valgfagslinjer:

Maritim linje: Rettet mod et job som sejlende maskinmester. Energi- og vedligeholdsoptimering: Rettet mod et lederjob inden for energi, forsyning, produktion eller service. Energi på havet: Rettet mod en stilling inden for offshorebranchen (eksempelvis olie, gas eller vindenergi).

Placering

Skolen er placeret i et erhvervsmæssigt smørhul midt i trekantområdet. Der er derfor etableret tæt kontakt til mange større internationale virksomheder med maskinmestre ansat, hvorfor det typisk er let at finde praktikpladser til de studerende i ind- og udland.

Antal studerende i Fredericia: Ca. 450

FMS - Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg

Niels Bohrs Vej 3, 6700 Esbjerg
Tlf: 7592 2833 - E-mail: fms@fms.dk - Www: http://www.fms.dk/

Valgfagslinjer:

Maritim linje: Rettet mod et job som sejlende maskinmester. Energi- og vedligeholdsoptimering: Rettet mod et lederjob inden for energi, forsyning, produktion eller service. Energi på havet: Rettet mod en stilling inden for offshorebranchen (eksempelvis olie, gas eller vindenergi).

Placering

Esbjerg er Danmarks offshoreby nummer 1, og maskinmesterudannelsen i byen er med til at imødekomme behovet for højtuddannede teknikere i området. I Esbjerg har vi bl.a. et tæt samarbejde med mange af byens store virksomheder specielt indenfor offshorebranchen: Maersk Oil, DONG Energy, Ramboll og SEMCO.

Maskinmesteruddannelsen i Esbjerg er startet i 2014 og der forventes over 300 studerende i 2018

SIMAC – Svendborg International Maritime Academy

Graaesvej 27, 5700 Svendborg
Tlf: 7221 5500 - E-mail: mail@simac.dk - Www: http://simac.dk

Valgfag og specialisering

På SIMAC uddanner vi både maskinmestre med praktik i land og med praktik til søs. Vi har praktikpladsgaranti for praktik i land. Ønsker du praktik til søs, skal du søge en rederikontrakt inden du starter på SIMAC. Læs mere om det på vores hjemmeside. På SIMAC har du mulighed for at fastlægge din specialisering individuelt ved at vælge imellem vores mange forskellige valgfag. Hvis du ønsker en bestemt retning, vil undervisere og studievejleder hjælpe dig med at sammensætte dine valgfag, så de passer specifikt til din interesse og dine ønsker. Foruden maskinmesteruddannelsen uddanner vi også skibsførere og skibsofficerer.

Praktikmuligheder

Vi har mange spændende praktikmuligheder både til lands og til vands.

Antal studerende: Ca. 750.

 

MSK – Maskinmesterskolen København

Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kongens Lyngby
Tlf: 7874 5600 - E-mail: info@msk.dk - Www: http://msk.dk

Valgfagslinjer:

Energi, international management, køleteknik, styring og søfart. Undervisningen på søfartslinjen foregår på engelsk. Skolen tilbyder både valgfag, som er en overbygning på de obligatoriske fag, og valgfag som giver kompetencer inden for emner, der øger bredden i uddannelsen.

Samarbejdsaftaler

Skolen har samarbejdsaftaler med flere udenlandske maskinmesterskoler og tekniske universiteter – lige fra Shanghai i Kina til Dar es Salaam i Tanzania.

Antal studerende: Ca. 750